1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
10.797346,106.677250

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm
Với 25 năm kinh nghiệm sản xuất hạt nhựa tái sinh, cam kết sẽ đem đến giá thấp để tiết kiệm chi phí cho quý khách hàng .
Hạt nhựa tái sinh PP màu đỏ đô
Hạt nhựa tái sinh PP màu đỏ đô
0919500492 Ms Lan - 0347113377 - 0903700991, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu đỏ lô
Hạt nhựa tái sinh PP màu đỏ lô
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu đỏ tuyển
Hạt nhựa tái sinh PP màu đỏ tuyển
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu dương lô
Hạt nhựa tái sinh PP màu dương lô
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu dương tuyển
Hạt nhựa tái sinh PP màu dương tuyển
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu lá lô
Hạt nhựa tái sinh PP màu lá lô
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu lá tuyển
Hạt nhựa tái sinh PP màu lá tuyển
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu môn lô
Hạt nhựa tái sinh PP màu môn lô
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
hạt nhựa tái sinh PP màu sữa 1
hạt nhựa tái sinh PP màu sữa 1
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu sữa lô
Hạt nhựa tái sinh PP màu sữa lô
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu trong suốt 1
Hạt nhựa tái sinh PP màu trong suốt 1
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu trong suốt 2
Hạt nhựa tái sinh PP màu trong suốt 2
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
hạt nhựa tái sinh PP màu trong suốt 3
hạt nhựa tái sinh PP màu trong suốt 3
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu vàng lợt
Hạt nhựa tái sinh PP màu vàng lợt
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu vàng
Hạt nhựa tái sinh PP màu vàng
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu xám 1
Hạt nhựa tái sinh PP màu xám 1
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh PP màu xám 2
Hạt nhựa tái sinh PP màu xám 2
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh HDPE màu đen
Hạt nhựa tái sinh HDPE màu đen
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái sinh, giá sỉ tại xưởng....
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh HDPE màu đỏ lô
Hạt nhựa tái sinh HDPE màu đỏ lô
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái chế, giá sỉ tại xưởn...
Giá: 0919500492
Hạt nhựa tái sinh HDPE màu đỏ tuyển
Hạt nhựa tái sinh HDPE màu đỏ tuyển
0919500492 Ms Lan, chuyên sản xuất cung cấp hạt nhựa tái chế, giá sỉ tại xưởn...
Giá: 0919500492
Zalo
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903700991